آشپزخانه ای لذت بخش با شهاب فیت

پایه جزیره

چکیده

اغلب جزیره آشپزخانه ای که در سبک کلاسیک و نئوکلاسیک ساخته میشود دارای نشانه هایی از این متد میباشد. باتوجه به آن که نخستین نشانه این سبک ها منبت کاری های هنری است پایه جزیره ها در این سبک دارای طرح های منحصر به فرد میباشد.

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
1401 بازدید
پایه جزیره