آشپزخانه ای لذت بخش با شهاب فیت

ستون

چکیده

ستون در آشپزخانه های نئوکلاسیک و کلاسیک دارای نقش و نگارهای منبت کاری شده ای است که از لحاظ بصری هویت آشپزخانه ای کلاسیک را برای مخاطب نمایان میسازد.

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
1041 بازدید
ستون