آشپزخانه ای لذت بخش با شهاب فیت

درب ویترین

چکیده

درب ویترین یکی از المان های اصلی آشپزخانه نئوکلاسیک و کلاسیک میباشد. استفاده از درب ویترین متناسب با آشپزخانه جلوه ای ویژه به آشپزخانه اعطا مینماید.

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
1415 بازدید
درب ویترین